Online coaching

 

Nezáleží na tom, či s aktívnym športovaním práve začínate, alebo ste už skúsenejší. Tréningom na diaľku  klient získa nie len zrozumiteľný plán, ale aj odbornú spätnú väzbu. Snažím sa vyťažiť maximum z času, ktorý si na šport klient určí. Tréningové jednotky sú zrozumiteľne interpretované a prispôsobené klientovým schopnostiam a podmienkam.

Trénovať efektívne je oveľa zložitejšie, ako trénovať veľa.

 

Výhody individualizovaného tréningového plánu ,,na diaľku”

 • Klient si nemusí tvoriť alebo vymýšľať svoje tréningy
 • Tréning je individualizovaný
 • Zníženie rizika zranenia
 • Zvýšenie efektivity v tréningu

Online_coaching online coaching

 

      Individualizovaný tréningový plán ,,na diaľku” obsahuje:

 • Úvodnú konzultáciu osobne/telefonicky/ pre nazbieranie základných informácií o klientovi
 • Úvodné zhodnotenie a otestovanie klienta.  Testovanie je uskutočnené osobne alebo na diaľku .
 • Tréningový program zostavený pre neustály progres a optimálnu regeneráciu, podľa výsledkov otestovania,  cieľov a životného štýlu.
 • Výživové poradenstvo a poradenstvo v oblasti životného štýlu
 • Tréningový program, ktorý je zaslaný v 1-týždňových plánoch.
 • Konzultáciu každé 4-6 týždňov v rozsahu 45 minút pre diskusiu o správnom smerovaní a rozhovore ohľadom problémov vrámci tréningu
 • E-mailovú/telefonickú podporu pre vyjasnenie tréningového programu a odporúčaní na dennej báze

logo

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *